Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διακρίσεις

 • Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques (Σ. Βιρβιδάκης)
 • Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Φιλοσοφία των Επιστημών, Académie Internationale de Philosophie des Sciences (Σ. Ψύλλος)
 • Μέλος της τάξης Φιλοσοφίας, Θεολογίας και Θρησκευτικών Σπουδών της Academia Europea — The Academy of Europe.(Σ. Ψύλλος)
 • Αντεπιστέλλον μέλος της Académie nternationale d’Histoire des Sciences ( Γ. Χριστιανίδης)
 • Μέλος του European Cultural Parliament (2005- ) (Σ. Βιρβιδάκης)

Επιστημονικές ενώσεις

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν ή είχαν στο παρελθόν ηγετικές θέσεις σε επιστημονικές ενώσεις

 • Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της European Philosophy of Science Association EPSA (Σ. Ψύλλος)
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής της European Association of Law & Economics (Α. Χατζής)
 • Ιδρυτικό μέλος της Southeast European Association for Ancient Philosophy and Science (Α. Ιεροδιακόνου)
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών, FISP (Σ. Βιρβιδάκης)
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βυζαντινή Φιλοσοφία, Société International pour l’Étude de la Philosophie Médievale (Α. Ιεροδιακόνου)

Επιστημονικές ομάδες και επιτροπές

 • Co-chair της Επιτροπής Προγράμματος για την Φιλοσοφία της Επιστήμης—Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Σεούλ, Κορέα 2008 (Σ. Ψύλλος)
 • Member of the Management Team of the Coordinating Committee of the Tensions of Europe Network (Α. Τύμπας)
 • Vice President of the Administrative Board of the European Studies of Society, Science and Technology International Masters Programme (Α. Τύμπας)
 • Member of the Kranzberg Fellowship Committee of the Society for the History of Technology (Α. Τύμπας)
 • Member of the International Scholars Committee of the Society for the History of Technology (Α. Τύμπας)
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του European Network for Better Regulation (Α. Χατζής)
 • Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία των Μαθηματικών, International Commission on the History of Mathematics - ICHM (Ι. Χριστιανίδης)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης “Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών” του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Ι. Χριστιανίδης)
 • Μέλος του External Review Panel Institute του Advanced Studies, Princeton (Α. Ιεροδιακόνου)
 • American Bar Association, μέλος επιστημονικών επιτροπών (Α. Χατζής)
 • Πρόεδρος of the Steering Committee of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL) 2012 - 2015. (Χ. Παπαθεοδώρου)

Αλλες επιστημονικές θέσεις

 • Μέλος του Έθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) από το 2019 με τριετή θητεία (Β. Κιντή)
 • Μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΘ, 2016 – 2019 (Χ. Παπαθεοδώρου)
 • Greece 2021: Bicentennial of the Liberal Revolution" ( grant του Templeton Foundation)Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος (Α. Χατζής)
 • Ελλάδα 2021, Μέλος της εθνικής επιτροπής (Α. Χατζής)
 • Institute for Research in Economics and Fiscal Issues/Paris, 2017, Fellow (Α. Χατζής)
 • Hayek Fund Grant, Institute for Humane Studies, 2018-2021 (Α. Χατζής)