ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών, Ιστορία 

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275540

E-mail: aikdermi[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα