ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Email
Τηλέφωνο / Fax
Γκίκα ΜαρίαΓραμματέας Τμήματοςmgika[at]phs.uoa.gr210-727-5586 / 210-7275530
Κατράνη ΜαρίαΓραμματεία Τμήματοςmkatrani[at]phs.uoa.gr210-727-5571
Ξανθοπούλου ΜαρίαΓραμματεία Τμήματοςxanthom[at]phs.uoa.gr210-727-5518
Σάββα ΕλευθερίαΓραμματεία Τμήματοςelsavva[at]phs.uoa.gr210-727-5590

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Email
Τηλέφωνο
Ντούνια ΓεωργίαBιβλιοθηκονόμοςgedounia[at]uoa.gr210-727-5503
Μπελάλης ΑναστάσιοςBιβλιοθηκονόμοςabelalis[at]phs.uoa.gr210-727-5570

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

 
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο / Fax
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος210-727-5550 / 210-727-5561
Bλάχος Γεώργιος210-727-5550