ΕΛΕΝΗ ΓΕΜΤΟΥ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης σε σχέση με τις Επιστήμες

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275521

E-mail: egemtos[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα