ΕΛΠΙΔΑ ΤΖΑΦΕΣΤΑ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη

Τηλέφωνο: 210-7275522

E-mail: etzafestas[at]phs.uoa[dot]gr

Προσωπική ιστοσελίδα