ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275514

E-mail: mpatin[at]phs.uoa[dot]gr

Προσωπική ιστοσελίδα


Ο Μανώλης Πατηνιώτης είναι καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και των Τεχνικών στους νεότερους χρόνους στο τμήμα ΙΦΕ του ΕΚΠΑ. Σπούδασε Φυσική και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης. Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Dibner Institute for the History of Science and Technology, στο ΜΙΤ και επισκέπτης ερευνητής στο Max Planck Institute for the History of Science, στο Βερολίνο. Μελέτησε την ανάδυση της σύγχρονης επιστήμης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και σε αποικιακά περιβάλλοντα. Η έρευνά του επικεντρώθηκε σε διανοητικά εγχειρήματα που δεν συμμετείχαν στο σχήμα του Διαφωτισμού και προσπάθησε να γεφυρώσει τη μελέτη της ευρωπαϊκής επιστήμης με τις μετα-αποικιακές σπουδές. Για ένα σύντομο διάστημα στράφηκε στη μελέτη της πρώτης κρίσης της νεωτερικότητας και κατόπιν εστίασε το ενδιαφέρον του στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία του Ψηφιακού. Από τη σκοπιά της Ιστορίας, διερευνά τη διαμόρφωση της ψηφιακής οντολογίας μέσω της διασταύρωσης της Θεωρίας της Πληροφορίας με τις εξελίξεις στη μηχανοτεχνία του μεσοπολέμου. Από τη σκοπιά της Φιλοσοφίας, διερευνά τις έννοιες της δυνητικότητας και της αρθρωσιμότητας, καθώς και τις νέες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για κοινωνικό έλεγχο και προσωπική αυτοδιάθεση.

Ο Μανώλης Πατηνιώτης έχει συνεχή παρουσία σε δράσεις Επικοινωνίας της Επιστήμης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δομές άτυπης εκπαίδευσης και σε δημόσιες εκδηλώσεις. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας που εκδίδει το Πρίσμα: Ένθετο για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Κοινωνία, το οποίο κυκλοφορεί κάθε δεκαπέντε μέρες με την εφημερίδα η Αυγή. Το Πρίσμα παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις Επιστήμες και την Τεχνολογία, αφιερώνει άρθρα στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Επιστημών και καταγράφει τα μείζονα ηθικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα που συνδέονται με τις επιστημονική και τεχνολογική πολιτική στην Ελλάδα και διεθνώς.