ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΓΑΝΗ

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275533

E-mail: annati[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα