ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία με Έμφαση στη Φιλοσοφία Γλώσσας

Τομέας: Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275508

E-mail: ystephan[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα


Ο Γιάννης Στεφάνου πήρε πτυχίο το 1989 από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα στη φιλοσοφία το 1995 από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Πριν έρθει στο Τμήμα ΙΦΕ, εργάστηκε διαδοχικά ως λέκτορας στο King’s College London, ως ερευνητής της Βρετανικής Ακαδημίας και ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη λογική και τη φιλοσοφία της γλώσσας, αλλά επεκτείνονται σε άλλους φιλοσοφικούς κλάδους. Έχει διδάξει φιλοσοφία της γλώσσας, τυπική λογική, φιλοσοφία της λογικής, μεταφυσική, φιλοσοφία του νου, γνωσιολογία, αρχαία φιλοσοφία και νεότερη φιλοσοφία.