Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης παρέχει ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης, τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένα στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ένα στη Γνωσιακή Επιστήμη, και ένα στις Σπουδές Επιστήμης-Τεχνολογίας και ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών