Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ERASMUS

Οι προκηρύξεις για αίτηση στο Πρόγραμμα Erasmus αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Παράλληλα θα αναρτάται και ο πίνακας με τις διαθέσιμες συμφωνίες Erasmus. Ταυτόχρονα θα ορίζεται συνάντηση για ενημέρωση με το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί συντονιστής του Προγράμματος Erasmus στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (καθηγητής Α. Τύμπας).

List of ΙΦΕ courses available in English 2020-2021

Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις