Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι ανακοινώσεις για αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος σε όσες και όσους υποβάλουν αίτηση παρέχονται στο eclass: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS450/.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος ΙΦΕ εγκρίθηκε από την 7η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (23-01-2019).

Την ομάδα που υποστηρίζει την πρακτική άσκηση στο ΙΦΕ απαρτίζουν με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ οι:

Χρήστος Παπαθεοδώρου (ακαδημαϊκός υπεύθυνος, καθηγητής, papatheodor[at]phs.uoa.gr),

Αικατερίνη Δερμιτζάκη (ΕΔΙΠ, aikdermi[at]phs.uoa.gr),

Αναστασία Δοξανάκη (ΕΔΙΠ, adoxana[at]phs.uoa.gr),

Ιωάννα Τηγάνη (ΕΔΙΠ, annati[at]phs.uoa.gr).

Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης είναι η κυρία Μαρία Κατράνη (mkatrani[at]phs.uoa.gr).