Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021: 

 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

 

 

Τα μαθήματα διακόπτονται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών και την επόμενη.

Τα μαθήματα που θα χαθούν λόγω αργιών θα αναπληρωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.