Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ενταγμένο  στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιδρύθηκε το 1993 με την ονομασία "Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης" και το  2017 το όνομά του άλλαξε σε "Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης". 

Προσφέρει ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης, τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ένα στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ένα στη Γνωσιακή Επιστήμη, και ένα στις Σπουδές Επιστήμης-Τεχνολογίας), και ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Το επιστημονικό προσωπικό του απαρτίζεται από 26 μέλη Δ.Ε.Π. και 5 μέλη Ε.ΔΙ.Π.