ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος

Καθηγητής Αριστοτέλης Τύμπας (tympas[at]phs.uoa.gr)

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Ευστάθιος Ψύλλος (psillos[at]phs.uoa.gr)

 

Τομείς Τμήματος:

  • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΘΕΤ)
  • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)

 

Εργαστήρια: