ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

  • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΘΕΤ)
  • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)