Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

CALL FOR PROPOSALS DEDICATED TO HORIZON EUROPE: SUPPORT FOR NETWORKING ACTIVITIES THROUGH ORGANIZING WORKSHOPS

Στα πλαίσια της συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με τίτλο "Call for Proposals dedicated to Horizon Europe: Support for networking activities through organizing workshops" για την ανάπτυξη ερευνητικών projects, μέσα από την υποστήριξη της διασύνδεσης των ερευνητών και των ακαδημαϊκών των Πανεπιστημίων...

HUB 2 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (SOCIETY, CULTURE, HERITAGE): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ CIVIS: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

EKDHLWSH1

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
Αθήνα, 19-21 Ιανουαρίου 2017