ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΞΑΝΑΚΗ

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Επικοινωνία

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275572

E-mail: adoxana[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα