ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Φιλοσοφία  των Βιοϊατρικών Επιστημών

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275593

E-mail: aneldi[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα