ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία του Νου

Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275539

E-mail: dnikolin[at]phs.uoa.gr