ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΛΙΩΡΑ

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωσιακή Επιστήμη

Τηλέφωνο: 210-659-7203

E-mail: iskaliora[at]phs.uoa[dot]gr

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα