ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία και Ιστορία της Πολιτικής Επιστήμης και της Οικονομικής

Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275537

E-mail: ggotsis[at]phs.uoa[dot]gr

Βιογραφικό Σημείωμα