ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογική και Φιλοσοφία της Γλώσσας - Μεσαιωνική Φιλοσοφία

Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Τηλέφωνο: 210-7275508

E-mail: mfilippou[at]phs.uoa[dot]gr